Οικόπεδο προς αγορά σε Begur, Spain

300.000 EUR

Begur

Οικόπεδο • 802 m² • Αναφ: CBR4959

Επιφάνειες

Διαβίωση802 m²

Begur

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα