Οικόπεδο προς αγορά σε Sant Feliu de Guíxols, Spain

1.700.000 EUR

Sant Feliu de Guíxols

Οικόπεδο • 2522 m² • Αναφ: CBR5019

Επιφάνειες

Διαβίωση2522 m²

Sant Feliu de Guíxols

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα