Οικόπεδο προς αγορά σε Begur, Spain

175.000 EUR

Begur

Οικόπεδο • 1000 m² • Αναφ: CBR4958

Επιφάνειες

Διαβίωση1000 m²

Begur

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα