Οικόπεδο προς αγορά σε Alella DO, Ισπανία

195.000 EUR

Alella DO

Οικόπεδο • Αναφ: MRS8375

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο650 m²

Alella DO

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα