Οικόπεδο προς αγορά σε Σίτζες, Ισπανία

895.000 EUR

Σίτζες

Οικόπεδο • Αναφ: SIT10786

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1453 m²

Σίτζες

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα