Οικόπεδο προς αγορά σε Σίτζες, Ισπανία

1.000.000 EUR

Σίτζες

Οικόπεδο • 1708 m² • Αναφ: SIT4088

Επιφάνειες

Διαβίωση1708 m²

Σίτζες

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα