Σπίτι προς αγορά σε Carvoeiro, Portugal

1.100.000 EUR

Carvoeiro, 18 Urbanização Quinta das Pias

Σπίτι • 5 δωμάτιο/α • Αναφ: 122881057-806

Χώροι

Δωμάτια5

18 Urbanização Quinta das Pias

Carvoeiro

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα