Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

3.750 EUR

Barcelona

Γραφείο • 217 m² • Αναφ: AOB2101008

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση217 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα