Κτίριο προς αγορά σε Ταραγόνα, Ισπανία

395.000 EUR

Ταραγόνα

Εμπορικό κτίριο • 746 m² • Αναφ: TAR22988

Επιφάνειες

Διαβίωση746 m²
Αγροτεμάχιο225 m²

Ταραγόνα

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα