5 Δωμάτιο σπίτι Πώληση Буха

1.279.275 EUR

1.555.000 USD

Μπούκα, 52 Nova St

Σπίτι • 5 δωμάτιο/α • 350 m² • Αναφ: 16129071

Χώροι

Δωμάτια5

Επιφάνειες

Διαβίωση350 m²

52 Nova St

Μπούκα