Οικόπεδο προς αγορά σε Segur de Calafell, Spain

105.000 EUR

Segur de Calafell

Οικοδομήσιμη γη • 404 m² • Αναφ: SegurJGcaumanuelSolar

Επιφάνειες

Διαβίωση404 m²

Segur de Calafell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα