Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Τεράσα, Ισπανία

400 EUR

Τεράσα

Γραφείο • 167 m² • Αναφ: BARI000709_43

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση167 m²

Τεράσα

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής2007
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα