Διαμέρισμα προς αγορά σε Λιντάου, Γερμανία

1.144.000 EUR

Λιντάου

Διαμέρισμα • 3 δωμάτιο/α • 153 m² • Αναφ: 31

Χώροι

Δωμάτια3

Επιφάνειες

Διαβίωση153 m²

Λιντάου

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα