Διαμέρισμα προς αγορά σε Λιντάου, Γερμανία

489.000 EUR

Λιντάου

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 82 m² • Αναφ: 33

Χώροι

Δωμάτια2

Επιφάνειες

Διαβίωση82 m²

Λιντάου

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα