Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Villar del Arzobispo, Ισπανία

95.000 EUR

Villar del Arzobispo

Θέση στάθμευσης • 95 m² • Αναφ: I-00U6SG-W-02IER7

Επιφάνειες

Διαβίωση95 m²

Villar del Arzobispo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα