Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Mollet del Vallès, Spain

550 EUR

Mollet del Vallès

Γραφείο • 70 m² • Αναφ: 4435

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση70 m²

Mollet del Vallès

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα