Σπίτι προς αγορά σε Montefiore Conca, Italy

1.300.000 EUR

Montefiore Conca, Via San Felice

Κατοικία με διαμερίσματα • 11 δωμάτιο/α • 9 Μπάν. • 800 m² • Αναφ: 6534701003375

Χώροι

Δωμάτια11
Μπάνια9

Επιφάνειες

Διαβίωση800 m²

Via San Felice

Montefiore Conca

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα