Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

900.000 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 172 m² • Αναφ: 09

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση172 m²

Barcelona

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1886
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα