Οικόπεδο προς αγορά σε El Puig de Santa Maria, Spain

160.050 EUR

El Puig de Santa Maria

Οικόπεδο • 291 m² • Αναφ: 3358V

Επιφάνειες

Διαβίωση291 m²

El Puig de Santa Maria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα