Οικόπεδο προς αγορά σε Σίντρα, Πορτογαλία

650.000 EUR

Σίντρα

Οικόπεδο • 18000 m² • Αναφ: CS-TER-LX-50110

Επιφάνειες

Διαβίωση18000 m²
Αγροτεμάχιο18000 m²

Σίντρα

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα