Κτίριο προς αγορά σε Λάγκος, Πορτογαλία

270.000 EUR

Λάγκος

Εμπορικό κτίριο • Αναφ: EMP7

Λάγκος

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα