Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

3.150 EUR

Barcelona

Γραφείο • 210 m² • Αναφ: AOB2007022

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση210 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα