Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

265.000 EUR

Barcelona

Γραφείο • 103 m² • Αναφ: VOB2003004

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση103 m²

Barcelona

Ανελκυστήρας
Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα