Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

3.000 EUR

Barcelona

Γραφείο • 225 m² • Αναφ: AOB2006001

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση225 m²

Barcelona

Ανελκυστήρας
Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα