Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

1.600 EUR

Barcelona

Γραφείο • 161 m² • Αναφ: AOB2009022

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση161 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα