Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Palamós, Ισπανία

1.100 EUR

Palamós

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 145 m² • Αναφ: 01356

Επιφάνειες

Διαβίωση145 m²

Palamós

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα