Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

2.800 EUR

Barcelona

Γραφείο • 132 m² • Αναφ: AOB1905005

Χώροι

Τουαλέτες4

Επιφάνειες

Διαβίωση132 m²

Barcelona

Ανελκυστήρας
Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα