Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

795.000 EUR

Barcelona

Γραφείο • 190 m² • Αναφ: VOB1906002

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση190 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα