Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

950.000 EUR

Barcelona

Γραφείο • 794 m² • Αναφ: VOB1910001

Χώροι

Τουαλέτες3

Επιφάνειες

Διαβίωση794 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα