Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε L'Hospitalet de Llobregat, Spain

688.000 EUR

L'Hospitalet de Llobregat

Γραφείο • 230 m² • Αναφ: VOB2001001

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση230 m²

L'Hospitalet de Llobregat

Ανελκυστήρας
Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα