Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

4.810 EUR

Barcelona

Γραφείο • 763 m² • Αναφ: AOB1910022

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση763 m²

Barcelona

Ανελκυστήρας
Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα