Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

2.550 EUR

Barcelona

Γραφείο • 405 m² • Αναφ: AOB1910023

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση405 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα