Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

1.685 EUR

Barcelona

Γραφείο • 187 m² • Αναφ: AOB1912008

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση187 m²

Barcelona

Ανελκυστήρας
Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα