Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

4.400 EUR

Barcelona

Γραφείο • 270 m² • Αναφ: AOB2007008

Χώροι

Τουαλέτες3

Επιφάνειες

Διαβίωση270 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα