Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

1.700 EUR

Barcelona

Γραφείο • 120 m² • Αναφ: AOB2007017

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση120 m²

Barcelona

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα