Υπέροχο μεγαλοπρεπές σπίτι για ανακαίνιση, Portlaw, Waterford, Ιρλανδία

844.597 EUR

Portlaw

Ιδιοκτησία • 24281.0449 m² • Αναφ: UMCB-T2411

Επιφάνειες

Διαβίωση24281.0449 m²

Portlaw

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα