Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Portimão, Portugal

443.000 EUR

Πορτιμάο

Κατάστημα • 727 m² • Αναφ: NU-NU_4724

Επιφάνειες

Διαβίωση727 m²
Σύνολο727 m²

Πορτιμάο

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα