Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Valencia, Spain

95.000 EUR

Valencia, 24 Carrer de Mossén Fenollar

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 1 Μπάν. • 80 m² • Αναφ: TFSLP03.128

Χώροι

Μπάνια1

Επιφάνειες

Διαβίωση80 m²
Αγροτεμάχιο87 m²

24 Carrer de Mossén Fenollar

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα