Οικόπεδο προς αγορά σε Terrugem, Portugal

800.000 EUR

Terrugem

Οικόπεδο • 1000 m² • Αναφ: CS-LX-TER_48158

Επιφάνειες

Διαβίωση1000 m²
Αγροτεμάχιο8880 m²

Terrugem

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα