Οικόπεδο προς αγορά σε Lagoa, Πορτογαλία

1.100.000 EUR

Lagoa

Οικόπεδο • 720 m² • Αναφ: CS-TER-38940

Επιφάνειες

Διαβίωση720 m²
Αγροτεμάχιο720 m²

Lagoa

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα