Οικόπεδο προς αγορά σε Λουλέ, Πορτογαλία

1.500.000 EUR

Λουλέ

Οικόπεδο • 1757 m² • Αναφ: CS-TER-60331

Επιφάνειες

Διαβίωση1757 m²
Αγροτεμάχιο5837 m²

Λουλέ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα