Οικόπεδο προς αγορά σε Algarve, Portugal

1.000.000 EUR

Algarve

Οικόπεδο • Αναφ: CS-TM-65943

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο113000 m²

Algarve

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα