Οικόπεδο προς αγορά σε Begur, Ισπανία

180.000 EUR

Begur

Οικόπεδο • 1242 m² • Αναφ: 0039

Επιφάνειες

Διαβίωση1242 m²

Begur

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα