Οικόπεδο προς αγορά σε Sant Antoni de Calonge, Spain

400.000 EUR

Sant Antoni de Calonge

Οικοδομήσιμη γη • 1681 m² • Αναφ: 2006

Επιφάνειες

Διαβίωση1681 m²

Sant Antoni de Calonge

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα