Κτίριο προς αγορά σε Cunit, Ισπανία

128.000 EUR

Cunit

Εμπορικό κτίριο • 120 m² • Αναφ: LOC_5418

Επιφάνειες

Διαβίωση120 m²

Cunit

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα