Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

2.500 EUR

Valencia

Γραφείο • 277 m² • Αναφ: AOV2012003

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση277 m²

Valencia

Αυλή
Ανελκυστήρας
τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1929
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα