Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Muncipality of Elche, Spain

900 EUR

Έλτσε

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 125 m² • Αναφ: MM05323

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση125 m²

Έλτσε

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα