Εξαιρετική εμπορική/οικιστική ευκαιρία, Abbeyfeale, Λίμερικ, Ιρλανδία

340.000 EUR

Abbeyfeale

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 113312 m² • Αναφ: UMCB-T2391

Επιφάνειες

Διαβίωση113312 m²

Abbeyfeale

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα