Μακρύς ύφαλος

77.963 EUR

92.000 USD

Christiansted, 77 Orange Grove CO

Κατοικία με διαμερίσματα • 1 Μπάν. • 46.45 m² • Αναφ: 20-2057

Χώροι

Μπάνια1

Επιφάνειες

Διαβίωση46.45 m²

77 Orange Grove CO

Christiansted