Διαμέρισμα προς αγορά σε Alboraya, Ισπανία

205.800 EUR

Alboraya

Διαμέρισμα • 103 m² • Αναφ: FIXHPOP39651

Επιφάνειες

Διαβίωση103 m²

Alboraya

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα